Waarom?

De Belgian Maker Award is een initiatief van UNIZO en DHL EXPRESS. De UNIZO-werking De Makers rond Maakindustrie en Ambachten werd in 2014 opgericht. De awards werden in 2016 voor het eerst uitgereikt.

 

 

Visie

UNIZO gelooft in de toekomst van de maakindustrie op voorwaarde dat deze mee evolueert richting een next economy. Belgische makers die een focus hebben op innovatie en aandacht voor circulaire economie zetten concrete stappen richting die nieuwe economie. Zij moeten onze ambassadeurs zijn in binnen- en buitenland.

 

 

Immers, hoe lang blijft de maakindustrie in zijn huidige vorm nog bestaan?

Dat is een vraag waar UNIZO met De Makers dagelijks mee bezig is.

 

Zo ziet Jeremy Rifkin 80 procent van het wagenpark uit circulatie gaan door gps-gestuurde auto’s zonder chauffeur. Rifkin is een Amerikaans econoom, sociaal theoreticus en politiek adviseur. Hij schreef meer dan 20 boeken over de impact van wetenschappelijke en technologische vernieuwingen op de economie, het milieu en op de factor arbeid. Hij was bij UNIZO ooit te gast op het congres ‘How green makes money’.

 

Dat disruptieve modellen en wereldproblemen zoals klimaatverandering een impact hebben op ons economisch model is duidelijk. Het IMF spreekt over het risico van complete stagnatie van onze wereldeconomie. Ook voor Belgisch technologie-expert Peter Hinssen zitten we op het kantelpunt. ‘Wie het kot in beweging krijgt, zal overleven’.

 

Als we terugkijken, zien we dat zowel ‘de maker’ als ‘het maakproces’ een ongeziene evolutie kennen. 

Denk maar aan de impact van de twee voorgaande industriële revoluties. Ook de evolutie binnen de maakindustrie staat niet stil. Dat we op een kantelpunt zitten vandaag richting derde industriële revolutie is duidelijk.

 

Rifkin: “Het is een keerpunt, een grondige hervorming van het kapitalisme, maar het betekent dat wij in twee economische systemen leven die naast elkaar bestaan. Enerzijds de kapitalistische markten, anderzijds de nieuwe economie die bestaat uit delen en samenwerken. Over 35 jaar zal kapitalisme niet meer het exclusieve systeem zijn, maar zal het de baan ruimen voor het kind dat vandaag geboren wordt en gevoed moet worden.”

 

Rifkin laat verstaan dat de tweede industriële revolutie op zijn einde loopt en de derde in opbouw is. Hij schreef hier een boek over ‘De derde Industriële revolutie’. Die nieuwe industriële revolutie is als een nieuw technologiesysteem dat is opgebouwd uit het samengaan van drie componenten:
internetcommunicatie, gedigitaliseerde energiedistributie en een transportsysteem met onbemande voertuigen, elektrische wagens en vervoer op basis van waterstof. Communicatie, energie en transport komen samen, via het internet, in een nieuw systeem, het Internet of Things.

 

Het zal voor de maakindustrie een grote uitdaging zijn zich te hervormen rekening houdende met dit nieuwe technologiesysteem. Bijvoorbeeld: hoe kan de auto-industrie mobiliteit aanbieden i.p.v. een wagen in eigendom. Net zoals de auto-industrie zullen andere industrieën en ambachten worden uitgedaagd.

 

 

Ook Chris Anderson kondigt de Nieuwe industriële revolutie aan: de Maker Movement, waarbij straks iedereen zijn eigen producent wordt. Anderson schreef een aantal boeken, was editor in chief bij Wired (blad dat schrijf over technologische evoluties en impact daarvan op de maatschappij, economie, politiek,…) en is cofounder en CEO van 3D Robotics. Dit bedrijf produceert drones voor de commerciële en recreatieve markt . Het bestaat nu 6 jaar en telt 180 medewerkers en 30,000 klanten wereldwijd. Hij onthult in zijn boek Makers hoe ondernemers via het web bedrijfjes opzetten en rechtsreeks verkopen aan hun klanten, met veel minder middelen en infrastructuur zoals in traditionele productie het geval is. Zijn visie is dat de grote gigantische bedrijven op hun retour zijn en dat dit de eeuw is van open source en op maat gemaakte producten en productie op kleine schaal.

 

 

Vier dominante trends zetten door en kondigen een Next Economy aan. Die van exponentiële groei van technologische mogelijkheden, de afname van zekerheden in de arbeidsmarkt, de glocalisering (mondiaal beschikbaar kennis in lokale context) en de duurzaamheidsambities.

 

De Makers is binnen UNIZO een werking voor Maak KMO’s en ambachten
Vandaag erkennen we Belgische ambachtsondernemers met het Handmade in Belgium label. We begeleiden Maak-KMO’s naar fabrieken van de toekomst via de KMO GPS.
We doen aan sensibilisering en ondersteuning naar nieuwe business modellen, via Open Ateliers, Kennismakers en samenwerking met Plan C rond circulaire economie, zetten mini-communities op rond co-creaties en Start to Make begeleidingen.
Daarnaast zetten we activiteiten op om de Belgische maakindustrie op de kaart via Maker City en de Belgian Maker Award.

 

De toekomst van maken brengt ons echter heel wat uitdagingen. Daarom wil UNIZO met De Makers op de volgende maatschappelijke ontwikkelingen inspelen:

  • Wicked problems (vergijzing, armoede, milieuproblematiek,..): door van België een duurzame maakregio te maken: op vlak van circulaire business modellen en (sociale) innovatie (business model, materiaal, proces,…)
  • Klaar voor disruptie door nieuwe makerskills te stimuleren : technische geletterdheid, sociale connectiviteit (eigen keten ontwikkelen om te komen tot mini-communities) en autodidact
  • Groei van new economy: door ook makers te stimuleren naar co-creatie (samen een product maken, tot het uitwisselen van kennis vb. in ruil voor materiaal/ruimte), deeleconomie, transparantie/open source.