Wedstrijdreglement “Belgian Maker Award 2017 – De collega’s”

Artikel 1

De wedstrijd ‘Belgian Maker Award – De Collega’s’ (hierna “De Wedstrijd”) is een initiatief van UNIZO Vzw, Willebroekkaai 37 , 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0410.337.219.

 

De wedstrijd staat in het teken van de Belgian Maker Award 2017 en is bedoeld om de medewerkers van de beste productiebedrijven van Vlaanderen en Brussel hun bedrijf op een positieve en inspirerende manier onder de aandacht te laten brengen. Via deze foto-wedstrijd kan een onderneming kenbaar maken dat het geselecteerd is voor de Belgian Maker Award 2017.

 

 

Artikel 2

De deelname aan de wedstrijd is exclusief voorbehouden aan medewerkers van de 15 geselecteerde bedrijven van de Belgian Maker Award 2017.

 

Deelname aan de wedstrijd is gratis.

 

 

Artikel 3

De winnende foto’s worden verkozen door een jury op basis van creativiteit.

 

De jury kiest de winnende foto. Deze jury is onafhankelijk en wordt aangeduid door UNIZO. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. De jury communiceert niet over de besluitvorming bij de verkiezing. Er is tevens geen verantwoording verschuldigd ten aanzien van de uiteindelijke beslissing.

 

 

Artikel 4

Indien een foto wordt uitgekozen door de jury, vallen alle medewerkers die op de foto staan in de prijzen. Indien bijvoorbeeld een foto met 4 collega’s wordt uitgekozen, vallen alle 4 de collega’s in de prijzen. Het bedrijf in kwestie is verantwoordelijk voor het verdelen van de prijzen aan de juiste medewerkers.

 

 

Artikel 5

Deze prijzen zijn te winnen:

 

  • 1 vliegticket van SN Brussels naar een bestemming naar keuze ter waarde van €300.
  • 25 filmtickets van Kinepolis
  • 50 krasbiljetten van Win for Life 500

 

 

Artikel 6

Om te kunnen deelnemen moet de deelnemer zijn/haar foto posten via twitter en/of facebook met de vermelding #makeraward. Zonder vermelding van deze hashtag is de foto niet traceerbaar door de organisatie en kan deze niet meedingen naar de hoofd/bijprijs.

 

Alleen inzendingen die van 11 mei 2017 tot en met 15 juni (12u) ingestuurd worden komen in

aanmerking.

 

UNIZO houdt zich het recht voor ingediende kandidaturen af te wijzen, indien zij niet voldoen aan de

in dit artikel vermelde voorwaarden, of indien de inhoud van de foto onverenigbaar is met het doel van de wedstrijd.

 

 

Artikel 7

Indien op de ingezonden foto’s rechten van derden rusten, is het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de deelnemer om de nodige voorafgaande en geschreven toestemmingen te verkrijgen van deze derden om de foto’s te mogen inzenden voor de wedstrijd, en bij eventuele winst de foto’s door UNIZO te laten gebruiken zoals bepaald in artikel 8.

 

De deelnemer vrijwaart UNIZO voor elke vordering van derden die tegen UNIZO op basis van eventuele rechten van deze derden, zou worden ingesteld.

 

 

Artikel 8

De winnaars worden bekend gemaakt op donderdag 22 juni. De winnaars worden hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. De namen van de winnaars worden ook gedeeld op sociale media.

 

 

Artikel 9

Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement.

 

Voor info en vragen kan je een mailtje sturen naar Jannes.dewulf@unizo.be.