Wedstrijdverloop

Wedstrijdverloop Belgian Maker Award

 

Criteria

De deelname is exclusief voorbehouden aan KMO’s gevestigd in Vlaanderen en actief in de maakindustrie. Onder KMO wordt verstaan ‘een onderneming waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro of het jaarlijkse balanstotaal van 43 miljoen euro niet overschrijdt’.

 

Ondernemingen waarvan de meerderheid van de aandelen in bezit zijn van niet-familiale investeringsgroepen of ondernemingen die bestaan uit groepen van vennootschappen, kunnen niet deelnemen.

 

De nationale Belgian Maker Award wordt verkozen op basis van de geleverde prestaties.

Doorslaggevend criteria in de beoordeling zijn:

  • Het bedrijf houdt minimaal 50% van de productie bewust in België
  • Het gaat om een winstgevend, groeiend bedrijf
  • Het bedrijf speelt in op de vraag en behoefte van de markt en is in staat om flexibel in te spelen op wijzigende behoeften.
  • In de bedrijfsvoering heeft men aandacht voor mens en milieu.
  • Het bedrijf is innovatief in product en proces
  • Het bedrijf betekent een meerwaarde voor de Belgische economie en creëert tewerkstelling in België
  • Het verkoopt Belgische producten naar minstens 3 landen, waarvan minstens 1 niet-Europees land

 

Deze zaken worden beoordeeld op basis van een combinatie van publiek beschikbare informatie en informatie aangereikt door het bedrijf in de verschillende selectierondes .

De bedrijven die genomineerd worden en hun dossier mogen presenteren aan de jury worden ook beoordeeld op de presentatie van hun dossier.

 

Aanvraag tot deelname aan de wedstrijd

De indiener van de deelnemende onderneming is belast met de dagelijkse leiding en bevoegd om de onderneming te verbinden in zijn hoedanigheid als zelfstandig ondernemingshoofd, als zaakvoerder of als gedelegeerd bestuurder.

 

De aanvraag tot deelname aan Belgian Maker Award gebeurt door online kandidaatstelling via de website www.belgianmakeraward.be in de link ‘Stel u kandidaat’. Iedere deelnemer ontvangt een bevestiging van de aanvraag tot deelname met bijkomend deelnameformulier. De deelnemer is pas definitief ingeschreven als hij/zij van de organisator een e-mail heeft ontvangen, waarin de inschrijving wordt aanvaard.


Het deelnameformulier moet uiterlijk op dinsdag 2 mei om 12u ingediend worden in 5 exemplaren op het UNIZO kantoor in Brussel, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel. De deelnemer voegt de al dan niet neergelegde jaarrekening van 2016 toe, samen met eventuele andere bewijsstukken. Uitsluitend bewijsstukken die samen met het officiële deelnameformulier worden ingediend, worden aanvaard.

Hij/zij garandeert dat de geleverde informatie volledig correct is en een betrouwbare weergave geeft van de situatie waarin zijn/haar bedrijf zich bevindt.

 

De deelnemer mag rekenen op een vertrouwelijke behandeling van zijn/haar deelname en van de door hem/haar verstrekte gegevens, met uitzondering van contactgegevens en beeldmateriaal zoals vermeld in artikel 9 van het wedstrijdreglement.

 

Verloop van de wedstrijd

De wedstrijd verloopt in zes verschillende fases:

Fase 1: Kandidatuurstelling (via het webformulier op de site www.belgianmakeraward.be)

Fase 2: Indiening van het deelnameformulier (vóór 2 mei 2017 om 12u);

Fase 3: Screening

Fase 4: Bekendmaking Shortlist van 5 kandidaten (week van 15 mei 2017);

Fase 5: Nationale jury en pitchings door laureaten (vrijdag 9 juni - voormiddag);

Fase 6: Bekendmaking van de Belgian Maker Award winnaar 2017 (donderdag 22 juni 2017).

 

Wedstrijdreglement

Het volledige wedstrijdreglement lees je hier.

 

Jury

Karl Verlinden, CEO Qualiphar en voorzitter UNIZO

Annemie Lemahieu, segmentdirecteur UNIZO

Danny Van Himste, Managing Director DHL Express Belux

Danny Goderis, Executive Vice President imec

Jiska Verhulst, Transitiemanager Vlaanderen Circulair

Dirk Indigne, CEO Engie M2M

Peter Van Hoecke, CEO, Industrie Benelux Van Hoecke NV

 

Engagement van de winnaars

U bent bereid een ambassadeursrol op te nemen binnen UNIZO en dit door (in overleg) uw bedrijf open te stellen voor een publiek event en min. 3 keer te getuigen op netwerkevents voor KMO’s.